Notice: Undefined index: browser_fp in /home2/medroidi/public_html/amirXamir/subs/corona/subs/corona/afghan/index.php on line 584
خوش آمدید
هموطن سلام!
با توجه به اینکه مراجعه غیر ضروری به مراکز درمانی خود باعث افزایش انتشار بیماری های واگیردار از جمله کرونا می‌گردد، این نرم افزار با همکاری گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای بررسی ریسک ابتلا به کرونا بدون مراجعه حضوری به مراکز درمانی طراحی شده است.
با توجه به اینکه اطلاعات نرم افزار توسط الگوریتم های هوش مصنوعی برای تعیین ریسک هموطنان مرتب در حال ارزیابی می باشد، لطفا از ثبت اطلاعات غلط در نرم افزار که باعث هدررفت منابع و اشکال در تفسیر نتایج سایر هموطنان می شود اجتناب کنید

Notice: Undefined index: browser_fp in /home2/medroidi/public_html/amirXamir/subs/corona/subs/corona/afghan/index.php on line 622
پروفایل کاربری شما
دانلود نرم افزار
گزارش آنلاین کرونا
درباره ما
کرونا چیست؟
تماس با ما